Techniek

Onze veranderende maatschappij vraagt om andere toekomstige volwassenen. Hierbij speelt techniek en ICT een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk techniek te verweven in ons dagelijks onderwijs.

Wij zetten in op:

• Techniek is een onderdeel van onze projecten.

• We maken gebruik van ICT middelen zoals, iPads en Chromebooks. Een touchscreen hangt in elk lokaal.

• Er is een doorgaande lijn op het gebied van ICT,waarin staat welke ICT basisvaardigheden beheerst moeten worden per jaar

• Elke leerkracht is ICT vaardig.

• Er is op elke twee kinderen één Chromebook/iPad aanwezig.Enerzijds om informatie op te zoeken en anderzijds om de basis-vaardigheden in te oefenen

• Wij maken gebruik van specifieke vaardigheden van ouders en derden in de wijk om in te zetten bij ons techniekonderwijsaanbod.