Missie en visie

Onze visie

'Elk kind, ouder en teamlid gaat met plezier naar het kindcentrum. Wij zien en horen elkaar, zodat ieder kind kan leren en zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze missie

Het kind

Op De Regenboog mag je jezelf zijn en jezelf ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste burger. Je voelt je veilig waardoor jij je optimaal kunt en wilt ontwikkelen. Je kent jouw kwaliteiten en je kan deze gebruiken voor jezelf en voor anderen om je heen. Op De Regenboog voel jij je gezien en gehoord. Je weet dat je niet alleen bent en kan met anderen samenwerken. Je hebt de mogelijkheid om te leren door te doen.

Het Team

Op De Regenboog ben je onderdeel van een hecht team waarin samenwerking en goede communicatie een prominente plek innemen. Je ervaart rust en werkplezier. Als team nemen wij daadkrachtige beslissingen met als doel het behouden en verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs en onze jenaplanvisie. Er wordt gebruik gemaakt van ieders expertise, er wordt feedback gegeven en wij leven voor wat wij de kinderen leren. Als individu ken je jouw kwaliteiten en heb je de mogelijkheid om je hierin verder te ontwikkelen. 

Het Kindcentrum

Op De regenboog is de jenaplanvisie duidelijk zichtbaar in ons dagelijks handelen. Er wordt gewerkt met werkbare stamgroepen. Het aanbod op De Regenboog staat duidelijk beschreven in de kwaliteitskaarten. e/r wordt gewerkt binnen een vast kader. Binnen dit kader is er vrijheid voor de teamleden en de kinderen om de stof vorm te geven en eigen te maken. Als team vinden wij het belangrijk, dat wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Om onze visie en missie goed vorm te geven, staan de volgende kernwaarden centraal:

* Jenaplanonderwijs

* Open Christelijk

* Veiligheid d.m.v. KiVa

* Kindgericht

Wilt u meer te weten komen over hoe we deze missie en visie uitdragen, lees dan verder onder het tabblad ik zoek een basisschool, of klik op de rode balk kennismaken met ons in vogelvlucht onderaan deze pagina.

 

 

Kennismaken met ons in vogelvlucht!