Social schools

Social Schools is ons digitaal ouderportaal. U kunt op dit ouderportaal algemeen nieuws vinden, nieuws vanuit de groepen, de schoolkalender, beleidsdocumenten en de reguliere oudergesprekken worden via Social Schools gepland.

Als ouder krijgt u van de administratief medewerkster een koppelcode om een account aan te maken. 

U kunt inloggen via de website, maar er is ook een app op de telefoon te downloaden om de informatie te kunnen volgen. 

Website: Social Schools Authentication (app.socialschools.eu) 

App op telefoon: Social Schools 3.0