Ouderparticipatie

Onze overtuiging is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als ouder en school samenwerken. De leerkracht kan het niet alleen, daar hebben we u bij nodig. Daarom vinden we het zo belangrijk om ouders te betrekken, niet alleen in de ontwikkeling van u eigen kind, met activitieten van de hele stamgroep of school. Hierbij is te denken aan voorleesouder, drukhoek ouder, als begeleider mee gaan met een uitje of een gastles verzorgen over uw beroep of hobby. We verwelkomen u graag in school!

Binnen de school zijn er twee commissies die met regelmaat overleggen over activiteiten in de school. Dit zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Wilt u hier meer over weten klik dan op één van de knoppen hiernaast.