Professionaliteit

Het doel van een school is dat de kinderen goed leren rekenen, de taal beheersen en goed kunnen lezen. De resultaten van onze school zijn een belangrijke factor om te meten of we op de goede weg zijn en eventueel ons onderwijs bij moeten stellen. Naast resultaten is een lerende houding met bijpassende attitude van kinderen en leerkrachten ook van belang. Onze invulling van wereldoriëntatie voldoet aan de kerndoelen, maar biedt veel extra’s vanwege de praktische invulling, door het werken met thema’s en onze manier van werken biedt ruimte voor de talenten van de kinderen.

Wij zetten in op:

Alle leerkrachten geven les volgens het EDI model.

Leerkrachten doen collegiale consultaties bij elkaar en kunnen elkaar feedback geven (volgens de drie stappen van het feedback geven). Bij leerkrachten is te zien dat zij een gevarieerd onderwijsaanbod hebben, dit is zichtbaar bij de instructielessen en tijdens de projecten van wereldoriëntatie, wat wij stamgroepwerk noemen. Er wordt samengewerkt met het voortgezet onderwijs, de Pabo en verschillende bedrijven in de omgeving.•

De kinderen weten welke leerdoelen zij moeten behalen, zowel persoonlijke doelen als klassikale doelen.

Zij kunnen reflecteren op hun eigen handelen en hier vervolgstappen aan koppelen. De kinderen zijn trots op hun resultaten en werk. Dit komt omdat er gewerkt wordt met criteria van succes. Ook is er, naast de extra mogelijkheden in de groep, een aanbod aanwezig voor de hoogbegaafde kinderen.

Ouders realiseren zich dat zij een rol spelen in het behalen van goede onderwijsresultaten van hun kind.

• De invulling van wereldoriëntatie, deze vindt plaats in de vorm van projecten en hierin hebben muziek, drama, tekenen, handvaardigheid, techniek en ict een plek.

• Wij maken gebruik van specifieke vaardigheden van ouders en derden in de wijk om in te zetten bij ons onderwijsaanbod.