Schooltijden

Op de Regenboog werken wij met een continurooster:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 uur tot 14:15 uur.

Op woensdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8.

Start van de lessen:

Wij willen graag om 8.30 uur starten. Dit betekent dat alle leerkrachten tien minuten voor tijd naar hun lokaal gaan. De kinderen mogen binnenlopen (kleuters gebracht) tussen 8.20 en 8.30 uur.

Er is voor schooltijd GEEN PLEINWACHT.

Pauzes en eetmomenten:

Om 10.00 tot 10:15 uur spelen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 buiten.

Om 10.15 uur wordt er gegeten en gedronken. De kinderen mogen geen snoep/snoepkoeken mee naar school.

Om 11.45 uur tot 12.15 uur spelen alle kinderen buiten.

Om 12.15 uur tot 12.30 uur wordt de lunch gegeten in de klas.

Tijdens het buiten spelen wordt er toezicht gehouden door de pleinwacht. De pleinwacht is te herkennen aan het KiVa-hesje dat gedragen wordt.