Sociale vaardigheden en veiligheid

Op de Regenboog willen we een veilig klimaat creëren voor alle kinderen. Hiervoor maken we gebruik van de KiVa methode. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Deze methode zet vooral in op positieve groepsvorming en stimuleert vooral de sociale vaardigheden van kinderen. Tevens werken we aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!

De KiVa methode wordt in alle groepen ingezet en iedere week wordt er aandacht besteed aan een thema. Aan het eind van het schooljaar hebben de kinderen 10 thema’s behandeld. Deze 10 thema’s blijven terugkeren tijdens de jaren op de basisschool, zodat de kinderen de besproken afspraken en geleerde vaardigheden blijven herhalen.

Klik de onderstaande afbeelding aan om een uitlegfilmpje te bekijken over KiVa.