Ziekmelden

 

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan, dan vernemen wij dit graag. U kunt de absentie doorgeven in de Socials Schools app of telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt er contact met u opgenomen. Wij maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.