Over de Regenboog

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze fijne school!

De Regenboog is een Jenaplanbasisschool met een open christelijke identiteit, waar uw kind in een veilige omgeving kan ontplooien.

Wij dagen de kinderen uit om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen we door het bieden van cursussen en stamgroepwerk. Onder cursussen verstaan we de basisvakken als rekenen, taal en lezen. Tijdens het stamgroepwerk werken de kinderen aan de 7 essenties van het Jenaplanonderwijs. U kunt over het Jenaplanonderwijs meer lezen onder het tabblad Ik zoek een basisschool .

De leerkracht heeft een belangrijke rol in de klas. Zij zorgt voor een duidelijke structuur, ritmiek in de groep en geeft instructies op verschillende niveaus. De leerkracht begeleidt de kinderen in hun proces tot ontwikkeling. Om de kinderen optimaal te laten ontwikkelen hechten we veel waarde aan u als ouder. Met een goede samenwerking tussen ouder, kind en leerkracht kunnen we een goede basis leggen om uw kind te laten groeien.

Wij zijn een open christelijke school. We vertellen wekelijks verhalen uit de Bijbel en beginnen elke maandagmorgen met een weekopening. Zo leren de kinderen de Christelijke traditie kennen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op deze site...of nog beter; kom een keertje kijken!