Leerlingenzorg

In het dagelijks contact, uit observaties en toetsresultaten zien wij de ontwikkeling van alle kinderen. Soms merken wij dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs, stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en individuele behoeften. Wij kijken daarbij vooral naar wat een kind wel kan in plaats van wat het kind niet kan. 

Voor kinderen die meer aan kunnen, bieden wij extra uitdagend materiaal. Voor kinderen die moeite hebben met de lesstof zoeken wij naar een passend lesaanbod, samen met de intern begeleider.  De intern begeleider is iemand die samen met de leerkracht zorgt voor een passend lesaanbod voor alle kinderen. 

In ons ondersteuningsprofiel staat onze basisondersteuning beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. Voor de inhoud verwijzen wij u graag naar de schoolgids. Welke staat onder het tabblad Mijn kind is leerling/ Documenten