Onderwijs op de Regenboog

Op de Regenboog werken wij in driejarige stamgroepen.

Een stamgroep is een groep kinderen van meerdere leeftijden bij elkaar. Wij hebben onze stamgroepen verdeeld in de onderbouw (groep 0/1/2), de middenbouw (groep 3/4/5) en de bovenbouw (groep 6/7/8).

Onze stamgroep is gesloten. Dit houdt in dat alle lessen gegeven worden in de eigen stamgroep. Het grote voordeel van de stamgroep is het geven van intensieve instructiemomenten. De stamgroepleider zit met ongeveer 8 kinderen tegelijkertijd in een kleine kring een instructie te geven over bijvoorbeeld een nieuwe spellingcategorie of een nieuwe rekensom. De stamgroepleider kan op deze manier direct goed afstemmen op de behoefte van ieder kind. 

De groepscultuur in de stamgroep komt gemakkelijker tot stand, omdat er ieder jaar maar 1/3 deel van de groep doorgaat naar een nieuwe stamgroep. Het grootste deel van de stamgroep blijft in dezelfde stamgroep. De kinderen zijn afwisselend eens jongste, middelste en oudste en ze nemen de daar bijbehorende rollen ook afwisselend aan. De rol van hulpgever en hulpvrager. Deze mooie rolverdeling zorgt ook voor een prachtig besef bij kinderen. Een kind in groep 5 dat veel moeite heeft met het maken van z'n eigen rekensommen, kan bijvoorbeeld al wel een kind van groep 3 helpen. Binnen de driejarige stamgroep leren de kinderen van én met elkaar.

Onderwijs voor meer - en hoogbegaafde kinderen

Binnen de driejarige stamgroep bieden wij veel ruimte voor de eigen ontwikkeling van kinderen. De driejarige stamgroep zorgt voor veel differentiatie mogelijkheden. Daarnaast vinden wij dat kinderen, die niet voldoende uitdaging halen uit het reguliere aanbod, extra uitgedaagd moeten worden. Samen met de leerkracht, intern begeleider en de leerkracht van de plusklas wordt er een passend aanbod gezocht. Dit aanbod houdt in dat er binnen de stamgroep voor extra verdieping en verrijking van de lesstof wordt gezorgd.

Als het aanbod binnen de stamgroep niet voor voldoende uitdaging zorgt, is er één dag in week een plusmoment voor de kinderen van groep 1 t/m 3 en 4 t/m 8. Tijdens dit plusmoment wordt gericht gewerkt aan: relatie, autonomie en competentie. Wij werken samen aan een veilige en vertrouwde leeromgeving, zodat ieder kind zich veilig en vertrouwd gaat voelen en tot 'leren' kan komen. Tijdens het plusmoment voor groep 4 t/m 8, wordt er een nieuwe vaardigheid aangeleerd door middel van een zesweekse cursus. Denk hierbij aan een cursus: Spaans, schaken, debatteren, technisch tekenen, programmeren. Daarnaast werkt ieder kind tijdens het plusmoment aan een persoonlijk doel. Dit doel wordt samen met het kind opgesteld. De kinderen leren, middels ontdekkend en onderzoekend leren, creatieve oplossingen te bedenken bij gestelde problemen.