Mijn kind is leerling

Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.

Vakanties onderwijs schooljaar 2020-2021

Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021

Op de vrijdagmiddag 9 juli 2021 zijn de kinderen vanaf  11:45 uur vrij

 

Vakantie schooljaar 2021 - 2022:

Herfstvakantie:  18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie:  27 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:  21 februari t/m 25 februari 2022 

Paasvakantie:  15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie incl.Koningsdag en 5 mei:  25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart:  26 mei t/m 27 mei 2022

Pinkstervakantie:  6 juni 2022

Zomervakantie:  18 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedagen: nog niet bekend