Mijn kind is leerling

Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.

Vakantie schooljaar 2021 - 2022:

Herfstvakantie:  18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie:  27 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:  21 februari t/m 25 februari 2022 

Paasvakantie:  15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie incl.Koningsdag en 5 mei:  25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart:  26 mei t/m 27 mei 2022

Pinkstervakantie:  6 juni 2022

Zomervakantie:  18 juli t/m 26 augustus 2022

 

Studiedagen / Margedagen :

14 september:Studiemiddag, kinderen 11:45 uur vrij

25 November: Studiemiddag, kinderen 11:45 uur vrij

3 december: Onderbouw Sinterklaas, kinderen 11:45 uur vrij

24 december: Kerstvakantie kinderen om 11:45 uur vrij

2 februari: Studiedag, kinderen hele dag vrij

18 maart: Studiedag, kinderen hele dag vrij

14 april: Kinderen 13:15 uur vrij, Paasviering

22 april: Koningsdag, kinderen om 11:45 uur vrij

30 mei: Studiemiddag, kinderen om 11:45 uur vrij

17 juni: Studiedag, kinderen hele dag vrij

15 juli: Zomdervakantie, kinderen om 11:45 uur vrij