Ondernemend en vernieuwend

Op de Regenboog geven wij les vanuit vernieuwend onderwijs; het Jenaplanonderwijs. Kinderen zijn van nature ondernemend. Wij willen dat kinderen een ondernemende en onderzoekende houding hebben. Dit stimuleren wij door te zoeken naar vernieuwing. Kinderen leren we om een stapje verder te kijken. Binnen ons onderwijs heeft ondernemerschap een prominente plaats. Het ondernemen doet een beroep op het vermogen tot analyseren, evalueren, creëren en samenwerken; vaardigheden die in deze maatschappij belangrijk zijn.

Wij zetten in op:

• Een onderzoekende houding; een houding die getuigt van kansen zien en deze benutten.

• Onze kinderen kunnen hun werk presenteren, dit is te zien in de periodesluitingen en andere vieringen.

• Kinderen krijgen ruimte om zelf te ondernemen. Iedere klas heeft een eigen klassenbudget

.• Wij zoeken kansen op en benutten deze om ons onderwijs te verbeteren.Wij zoeken actief contact met bedrijven en bewoners in de wijk en betrekken hen in ons lesprogramma.

• Ons leerlingparlement speelt een rol in activiteiten die binnen school plaatsvinden. Zij vergaderen met de directeur n.a.v. de klassenvergadering en zij worden geraadpleegd voor (daarvoor geschikte) de koers die de school vaart.