Kindergericht en verwondering

We geven onderwijs volgens de Jenaplanvisie geschreven door Peter Petersen. Deze visie heeft de volgende kenmerken als leidraad voor het onderwijs.

• De theorie van Peter Petersen passend maken in de wereld van nu.

• Samen ondernemen, waarin het woord samen een essentiële plaats inneemt. Er wordt gewerkt in stamgroepen waarin kinderen zitten met verschillende leeftijden en ouders spelen een belangrijk rol. Opvoeden doe je samen.

Uitgaan van kinderlijke nieuwsgierigheid. Ontdekken en onderzoeken neemt een belangrijke plaats in. De leerkracht waardeert en stimuleert de inbreng van kinderen. De grote en de kleine actualiteit spelen een belangrijke rol. Kinderen leren door te werken, te vieren, te spreken en te spelen. Deze vier manieren van leren komen aan bod in een lesdag.• Leren doe je zelf en voor jezelf.De kinderen weten waarom ze leren, daardoor zijn ze gemotiveerd. De leerkracht helpt door het geven van instructie en door diepte en structuur aan te brengen in het leerproces.

• Midden in de wereld. We staan midden in de maatschappij, we maken contact met de wereld door excursies, bezichtigingen en door het uitnodigen van mensen. We halen de wereld in onze groep.

• Betekenisvol. We werken met levend onderwijs. De vakken zijn aan elkaar verbonden en zijn betekenisvol. Blijven ontwikkelen. Zowel kinderen als leerkrachten hebben het verlangen om zich te blijven ontwikkelen.

Wij zetten in op:

• Het team is geschoold in het jenaplanonderwijs. We dragen actief het concept uit.

• Kinderen krijgen ruimte om te verwonderen en met eigen leervragen aan de slag te gaan.

• Ons onderwijs wordt volgens de jenaplanprincipes gegeven.

• Gesprek, spel, werk en viering zijn dagelijks te zien.In het rooster en in het handelen van de leerkracht die op alle 4 de basisactiviteiten zijn onderwijs aanbiedt

• Wereldoriëntatie (stamgroepwerk) is het hart van ons onderwijs.